Văn khấn

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Viwondertravel

Tam bảo  là “Ba ngôi báu”, ba cơ sở chính của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu (vào dòng). Người Phật tử biểu lộ sự tin tưởng bằng cách quy y Tam bảo (Tam quy y). Trong mười phép quán Tùy niệm, ba đối tượng đầu tiên là Tam bảo. Dưới đây là bài văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo do Viwondertravel chúng tôi sưu tầm được:

Kết quả hình ảnh cho văn khấn cầu tài cầu lộc cầu bình an ở ban tam bảo

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam Mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con xin thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ Pháp thiện thần, Thiên long bát bộ.

Hôm nay là ngày………….tháng…………………….năm……………………….

Tín chủ con là:……………………………………………………………………..

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng với sớ trạng( nếu viết sớ đặt lên trên lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ.

  • Đức phật A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây.
  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chũ cõi Sa Bà.
  • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông.
  • Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ Pháp thiện thần chư thiện Bồ tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con được…( công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành( sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều giữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Xem ngay:  Văn khấn Tiết Thanh minh (mồng 5/3 - Viwondertravel

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con( và cho gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Xem thêm nhiều bài viết về bài cúng nữa của Viwondertravel để biết thêm nhiều hơn về những thông tin hữu ích bạn nhé.

Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button