Văn khấn

Văn khấn cúng mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm) – Viwondertravel

Ông và bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do những vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ nhưng trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Vì như thế vậy, Lúc đứa trẻ đầy cữ (đứa trẻ chào đời được 3 ngày), đầy tháng …. Xem khía cạnh https://viwondertravel.com/van-khan-cung-mu-day-cu-day-thang-day-nam-viwondertravel/

Xem ngay:  Văn khấn thành hoàng ở đình, đền, miếu - Viwondertravel

Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button